Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, May 03, 2014 19:30

Ewald Frank

Jazyk: francúzky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
anglicky Pozerať
španielsky Pozerať
česky Pozerať
nemecky Pozerať
maďarsky Pozerať
taliansky Pozerať
portugalsky Pozerať
rumunsky Pozerať
srbo-chorvátsky Pozerať
francúzky Pozerať
polsky Pozerať
rusky Pozerať