Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Literatura

Internetové video shrnutí

Rezumat video – iulie 2007

Rezumat video – iulie 2007

italsky Číst
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor

Internet Summary - english - June 2007

Internet Summary - english - June 2007

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor

Rezumat video – iunie 2007

Rezumat video – iunie 2007

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Rezumat video – mai 200

Rezumat video – mai 200

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst

Rezumat video – aprilie 2007

Rezumat video – aprilie 2007

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Rezumat video – aprilie 2007

Rezumat video – aprilie 2007

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor

Internet Summary - english - March 2007

Internet Summary - english - March 2007

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor

Rezumat video – martie 2007

Rezumat video – martie 2007

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Rezumat video – ianuarie 2007

Rezumat video – ianuarie 2007

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst

Rezumat video – februarie 2007

Rezumat video – februarie 2007 - Ewald Frank

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst

Internet Summary July 2006

Internet Summary July 2006

anglicky Číst

Internetové zhrnutie - jún 2006

Internetové zhrnutie - jún 2006

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst

Rezumat video - aprilie 2006

Rezumat video - aprilie 2006

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Rezumat video - martie 2006

Rezumat video - martie 2006

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Sumar video - februarie 2006

Sumar video - februarie 2006

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Sumar video - noiembrie 2005

Text transcription of Video Summary in romanian

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Internet Summary July 2005

Internet Summary July 2005

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
Obežné dopisy

Obežník apríl-máj 2019 NEW !!!

2. Petrova 3:9: „Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k pokániu.“

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor

OBĚŽNÝ Dopis Závěr roku 2018 NEW !!!

1Thes 3:13:c„Ja, Er mache eure Herzen fest, damit sie vor unse- rem Gott und Vater tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser HERR Jesus mit allen Seinen Heiligen kommt!“

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
česky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor
italsky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
španělsky Číst Stáhnout PDF soubor

OBĚŽNÝ DOPIS DUBEN 2018 NEW !!!

Jan 8:31: „Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete.“ (Podle něm. př. Bible: „Jestliže zůstanete v Mém Slově...“)

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
česky Číst Stáhnout PDF soubor
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor
španělsky Číst Stáhnout PDF soubor
fínsky Číst Stáhnout PDF soubor

OBĚŽNÝ DOPIS říjen 2017 NEW !!!

1.Tim.6:14-15: „Abys ostříhal přikázání tohoto, jsa bez poskvrny a bez úhony, až do zjevení se Pána našeho Ježíše Krista, kteréž časem svým ukáže ten blahoslavený a sám mocný, Král kralujících a Pán panujících.“

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB iBooks
česky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst Stáhnout PDF soubor
italsky Číst Stáhnout PDF soubor
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor
urdsky Číst Stáhnout PDF soubor
Dutch Číst Stáhnout PDF soubor
fínsky Číst Stáhnout PDF soubor

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2017 NEW !!!

Jubilejní vydání - 55 let v pověření Božím působící
Zj.1:1: „Zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se dít brzo, On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi.“

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
maďarsky Číst Stáhnout PDF soubor
italsky Číst Stáhnout PDF soubor
bulharsky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
fínsky Číst Stáhnout PDF soubor
Dutch Číst Stáhnout PDF soubor
portugalsky Číst Stáhnout PDF soubor
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor

Oběžník Prosinec 2016 NEW !!!

1. Kor. 4:1 a 2: „Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajem- ství Božích. Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich věrný nalezen byl.“

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor Audio MP3
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst Stáhnout PDF soubor
Dutch Číst Stáhnout PDF soubor
portugalsky Číst Stáhnout PDF soubor

OBĚŽNÝ DOPIS srpen 2016 NEW !!!

Žid.1:1-2: „Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna svého, kterého ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil”.

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor Audio MP3 EPUB
maďarsky Číst Stáhnout PDF soubor
Dutch Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Oběžný dopis březen/duben 2014

„A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a skvoucí, a ten kment jsou ospravedlňování svatých“ (Zj.19:8). Tento text mi připomíná mocné prožití v lednu 1981, když jsem byl vzat z těla, a se všemi, kteří byli připraveni, jsem směl prožít vytržení. Bylo mi nápadné, že všichni byli mladí, a vypadali jako 17 - 18 letí. Co mě však obzvlášť upoutalo, byl třpyt jejich bílých rouch.

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB iBooks
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor Audio MP3
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
Swahili Číst Audio MP3
portugalsky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Oběžný dopis Október 2013

„Usychá tráva, květ zvadne, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ (Iz.40:8) „Toto pak jest to slovo, které zvěstováno jest vám.“ (1.Petr.24-25)
Přesně tak se to stane
Požehnaný, kdo věří, jak Písmo praví!
Ó, jaký to bude den!
Když se Syn člověka zjeví a když On přijde
Všechno se opakuje, neboť dary milosti a povolání Boží jsou neodvolatelné (Řím.11:29)
S tím je spojena velká odpovědnost
Co se nyní děje?
Cenné porovnání
Dvojnásobné naplnění biblického proroctví
Jen Duch Svatý vede do pravdy
Zjevení oblaku
Kritici se hlásí o slovo
Bohoslužba nebo modloslužba?
Dnes, jestliže uslyšíte Jeho hlas ...
Nejdůležitější období spásných dějin je nyní
Dění konečného času na Blízkém Východě ve světle biblického proroctví

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB iBooks

Obežník Marec 2013

Vyvolenie – predurčenie
Izaiáš 46:10: „…od počiatku oznamujem to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi“
2. Prijatie a odmietnutie
3. Porovnanie, ktoré sa oplatí
4. Čo sa stane pred návratom Krista?
5. Dôležité porovanie
6. Rok 2013
7. Očakávania na všetkých úrovniach

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor Audio MP3 EPUB iBooks
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
fínsky Číst Stáhnout PDF soubor
italsky Číst Stáhnout PDF soubor
španělsky Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
španělsky Číst Stáhnout PDF soubor

Oběžník Prosinec 2012

„Maranatha“ bylo heslem mezi věřícími v původní církvi. Oni žili v oče- kávání brzkého návratu Ježíše Krista a byli jedno srdce a jedna duše. Této naděje se také upřímně drželi při pronásledování, které začalo v roce 63 n.l. a zesílilo obzvláště za vlády Nera. Pán přece předpověděl: „Pamatujte na tu řeč, kterou jsem já mluvil vám: Není služebník větší nežli pán jeho. Poněvadž se mně protivili (mě pronásledovali), i vám se protivit budou …“ (Jan.15:20).

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor Audio MP3
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
fínsky Číst Stáhnout PDF soubor
italsky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Marec 2007

Srdečne vás zdravím v drahom mene nášho drahého Pána Ježiša Krista Slovom z ev. Matúša 16.16, tým pravým vyznaním apoštola Petra, ktoré by nám malo byť tiež skrze zjavenie darované: “A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.” (Matúš 16.16)

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
fínsky Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
polsky Číst Stáhnout PDF soubor

Oběžník Prosinec 2006 - Volání k probuzení

Řím. 9:24-26: „Kterých i povolal, totiž nás, netoliko z Židů, ale také i z pohanů, jak i skrze Ozeáše dí: Nazvu nelid svůj lidem svým a nemilou milou. A stane se, že místo toho, kde řečeno bylo jim: Nejste vy můj lid, tu nazváni budou synové Boha živého.“ (Oz.2:1)

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst
fínsky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
španělsky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
polsky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 55 – Février 2004

2 Pierre 3.9: “Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns es- timent…”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire 2003

Apocalypse 3.21: “Celui qui vaincra,— je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Körlevél 2002 december

Körlevél 2002 december

maďarsky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 52 – Avril 2001

Dans le précieux Nom du Seigneur Jésus-Christ, je salue cordialement dans le monde en- tier tout véritable croyant, tout enfant de Dieu, qui en toutes choses croit de la manière que disent les Saintes Ecritures, par cette parole: “Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore très peu de temps et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas” (Héb. 10.36-37)

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Oběžný dopis - vydání 2000

40 neobyčejných let

„Než potřebí je vám trpělivosti, abyste vůli Boží činíce, dosáhli zaslíbení. Nebo ještě velmi, velmi maličko, a aj, ten, který přijíti má, přijde, a nebude meškati.“ (Heb. 10: 36-37)

BOŽÍ VEDENÍ

BOŽÍ URČENÍ

SBOR JAKO ZÁKLADNA

BIBLICKY POTVRZENO

DVA ÚSEKY

MISIJNÍ CENTRUM

ZKUŠUJTE DUCHY

NOVÝ ZAČÁTEK

OHLÉDNUTÍ

maďarsky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor

Oběžný dopis Duben 1997

„Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi a kralovati s Ním budou tisíc let.“ (Zj. 20:6)

česky Číst

Lettre circulaire N° 47 – Janvier 1997

“Maintenant, à cela je connais que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l’Eternel dans ta bouche est la vérité” (1 Rois 17.24)

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 45 – Janvier 1996

Esaïe 14.27: “Car l’Eternel des armées a pris ce conseil, et qui l’annulera? Et sa main est étendue, et qui la lui fera retirer?”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 43 – Janvier 1995

Esaïe 40.8b: “… la parole de notre Dieu demeure à toujours”.

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
Malagasy Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Lettre circulaire N° 42 – Mai 1994

Daniel 12.9: “Va, Daniel; car ces paroles sont cachées et scellées jusqu’au temps de la fin”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník - Prosinec 1992

Izaiáš 45:11: „Tak pravil Pán, Svatý Izraelský a Stvořitel jeho: «Ptejte se Mne na budoucí věci! Syny Mé a dílo rukou Mých svěřte do Mé péče.»”

česky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 38 – Janvier 1992

Psaume 139.23,24: “Sonde-moi, ô Dieu! et connais mon coeur; éprouve-moi, et connais mes pensées. Et regarde s’il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 37 – Janvier 1991

Esaïe 61.2; Luc 4.19: “… pour publier l’an agréable du Seigneur”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 36 – Janvier 1990

“Présentant la parole de vie, pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n’ai pas couru en vain ni travaillé en vain” (Phil. 2.16)

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Únor 1989

Sofoniáš 3:12-13: „A pozůstavím uprostřed tebe lid chudý a nuzný, i budou doufati ve jménu Pánovu. Ostatkové Izraele neučiní nepravosti, aniž mluviti budou lži, aniž se nalezne v ústech jejich jazyk lstivý, ale pásti se budou a odpočívati, a nebude žádného, kdo by je přestrašil.“

česky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 35 – Janvier 1989

Habakuk 3.2: “O Eternel, j’ai entendu ce que tu as déclaré, et j’ai eu peur. Eternel, ravive ton oeuvre au milieu des années; au milieu des années, fais-la connaître. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde!”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 34 – Janvier 1988

Psaume 65.11: “Tu couronnes l’année de ta bonté...”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 33 – Janvier 1987

Philippiens 3.12-15: “Non que j’aie déjà reçu le prix ou que je sois parvenu à la perfection, mais je pour- suis, cherchant à le saisir, vu aussi que j’ai été saisi par le Christ. Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l’avoir saisi, mais je fais une chose: oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l’appel céleste de Dieu dans le christ Jésus. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce sentiment, et si en quelque chose vous avez un autre sentiment, cela aussi Dieu vous le révélera…”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Marec 1986

Skutky apoštolské 2:47: „ ... chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával Cirkvi zachránených každý deň.“ (nem. preklad: „ ... chválili Boha a boli so všetkým ľudom v dobrej zhode ...“ )

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Lettre circulaire N° 32 – Janvier 1986

“Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur. Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte” (Hébreux 4.12,13).

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Marec 1985

Mocné svedectvo
Izaiáš 43:1–2: „Ale teraz takto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, Jakobe, a Ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil: povolal som ťa tvojím menom; Môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pôjdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí.“ “
Dnes mi leží na srdci, aby som napísal niečo o nápise, ktorý bol umiestnený v troch jazykoch nad naším ukrižovaným Vykupiteľom. Najpresnejšie, alebo lepšie povedané najúplnejšie, to uvádza Ján takto: „Ježiš Nazarejský, kráľ Židov“.

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Circular Letter - December 1983

"For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the POWER AND COMING of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty."

anglicky Číst

Obežník September 1983

„Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie ako každý meč ostrý na obe strany, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov, a je Sudcom zámerov a myšlienok srdca. A nieto stvorenia, ktoré by sa pred ním mohlo skryť, nie, všetko leží odhalené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.“ (Židom 4:12–14)

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Máj 1983

„Tento deň je svätý Pánovi, vášmu Bohu, preto nesmúťte ani neplačte! … nermúťte sa, lebo radosť Pánova je vašou silou.“ (Nehemiáš 8:9–12)

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Obežník Marec 1983

Žalmu 50:5: „Zhromaždite mi Mojich svätých, ktorí učinili so Mnou zmluvu pri obeti.“

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Apríl 1983

„Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia…“ (2. Korinťanom 5:17)

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Lettre circulaire N° 27 – Octobre 1982

1 Corinthiens 15.10: “Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis...”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 26 – Mai 1982

Actes 22.14,15: “Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste et à entendre les paroles de sa bouche: car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 25 – Février 1981

Apocalypse 5.12: “Ils disaient d’une voix forte: L’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puis- sance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la louange”.

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 23 – Octobre 1980

Hébreux 13.20,21: “Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne oeuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles de siècles! Amen!”.

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 24 – Décembre 1980

2 Corinthiens 13,11-13: “Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous”.

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 22 – Juillet 1980

1 Pierre 4.7-11: “La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multi- tude de péchés. Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des au- tres le don qu’il a reçu. Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen!”.

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Marec 1980

Dokončenie cirkvi prvorodených
Židom 12:22-23: „Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu sudcovi všetkých…“

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník December 1979

Žalm 106.4.5: “Pamätaj na mňa, Pane, v láskavosti naproti Svojmu ľudu! Navštív ma Svojím spasením, aby som videl dobré veci Tvojich vyvolených, aby som sa radoval radosťou Tvojho národa!”.

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Lettre circulaire N° 19 – Septembre 1979

Jérémie 17.12-18 “Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c’est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l’espérance d’Israël, ô Eternel! Tous ceux qui t’abandonnent seront confon- dus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d’eau vive, l’Eternel. Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri; sauve-moi, et je se- rai sauvé; car tu es ma gloire. Voici, ils me disent: Où est la parole de l’Eternel? Qu’elle s’accomplisse donc! Et moi, pour t’obéir, je n’ai pas refusé d’être pasteur; je n’ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais; ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d’effroi. Toi, mon refuge au jour du malheur! Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus; qu’ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi! Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe- les d’une double plaie!”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Máj 1979

Vojsť do vlastníctva Božích zasľúbení.
Kolosenským 1:9-14: „Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti Jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou, žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha, zmocňovaní každou mocou podľa sily Jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou, ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do Kráľovstva Syna Svojej lásky, v ktorom máme Vykúpenie skrze Jeho Krv, odpustenie hriechov…“

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 17 – Avril 1979

Hébreux 6.13-15 “Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit: Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 15 – Septembre 1978

Esaïe 41.13 “Car je suis l’Eternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dis: Ne crains rien, je viens à ton secours”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 14 – Juin 1978

Philippiens 1.8-11 “Car Dieu m’est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 13 – Janvier 1978

1 Rois 8.56-58: “Béni soit l’Eternel, qui a donné du repos à son peuple d’Israël, selon toutes ses pro- messes! De toutes les bonnes paroles qu’il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n’est restée sans effet. Que l’Eternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères; qu’il ne nous abandonne point, mais qu’il incline nos coeurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commande- ments, ses lois et ses ordonnances, qu’il a prescrits à nos pères!”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 12 – Octobre 1977

Ezéchiel 40.4: “Fils de l’homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles! Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les mon- tre”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 11 – Juin 1977

Michée 2.12,13 “Je te rassemblerai tout entier, à Jacob! Je rassemblerai les restes d’Israël, je les ré- unirai comme les brebis d’une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage; il y au- ra un grand bruit d’hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux; ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront; leur roi marchera devant eux, et l’Eternel sera à leur tête”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 10 – Janvier 1977

Jean 7.18: “Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 9 – Novembre 1976

1 Chroniques 28.20: “Fortifie-toi, prends courage et agis; ne crains point, et ne t’effraie point. Car l’Eternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi; il ne te délaissera point; il ne t’abandonnera point, jus- qu’à ce que tout l’ouvrage pour le service de la maison de l’Eternel soit achevé”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Rundbrief Juni 1976

„Erkennet, daß der HErr Seine Heiligen wunderbar führt.“

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 6 – Mai 1976

Psaume 89.8: “Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l’entourent”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník - Apríl 1976

Skutky apoštolov 1:3: „…ktorým sa aj zjavoval živý po Svojom utrpení mnohými dôkazmi ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom.“ Prvá otázka, ktorú si musíme ako veriaci položiť, je tá, či sa aj nám mohol Pán preukázať ako ten Živý a Zmŕtvychvstalý…

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 4 – Novembre 1975

Jean 12.35,36: “Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Mar- chez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas; celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière”.

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire N° 3 – Août 1975

Esaïe 33.2: “Eternel, aie pitié de nous! Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin, et notre délivrance au temps de la détresse!”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Marec 1975

„…nebol som neposlušný nebeskému videniu…“ (Skutky apoštolov 26:19) „Lebo nijakým činom neželie Bôh darov Svojej milosti a Svojho povolania.“ (Rimanom 11:29)

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník December 1974

Židom 1:3: „…ktorý súc odbleskom Jeho slávy a obrazom Jeho podstaty a nesúc všetko slovom Svojej moci…“

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník September 1974

Títa 1: „Pavel, služobník Boží a apoštol Ježiša Krista z dôvodu viery vyvolených Božích a známosti pravdy, ktorá sa dokazuje v pobožnom putovaní, na základe nádeje večného života, ktorý zasľúbil neklamný Bôh pred večnými časy, ale vo Svojich vlastných časoch zjavil Svoje Slovo kázňou, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha…“

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Jún 1974

Jakob 5:7–11: „A tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu Pánovho. Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká naň trpezlivo, až dostane včasný a pozdný dážď. Pozhovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod Pánov. Nevzdychajte, bratia, druh proti druhovi, aby ste neboli odsúdení. Hľa, Sudca stojí predo dvermi! Za príklad, ako znášať zlé a ako zhovievať, vezmite si, moji bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. O trpezlivosti Jóbovej ste počuli a skrze koniec, ktorý mu Pán pripravil, ste videli, že je Pán veľmi ľútostivý a milosrdný.“

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire – Mars 1974

“Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, celui qui t’a formé dès ta naissance: Moi, l’Eternel, j’ai fait toutes choses, seul j’ai déployé les cieux, seul j’ai étendu la terre. J’anéantis les signes des prophètes de mensonge, et je proclame insensés les devins; je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j’accomplis ce que prédisent mes envoyés” (Esa. 44.24-26)
FONDATION DE L’EGLISE
NOUVEAU COMMENCEMENT
EMISSIONS RADIOPHONIQUES

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Rundbrief Dezember 1973

Luk. 21,36: „Seid also allezeit wachsam und betet darum, daß ihr die Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor dem Menschensohn zu stehen!“

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník – September 1973

Rimanom 10:16-18: „Ale nie všetci poslúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril našej zvesti? Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Ale hovorím: Či ozaj nepočuli? Áno: Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slová do končín obydlenej zeme.“

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire – Juin 1973

Romains 8.14: “… car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.”
QU’EST-CE QUE LA DIRECTION DE L’ESPRIT?
MOUVEMENT CHARISMATIQUE
EVENEMENTS DE CE TEMPS

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník December 1972

Zjavenia 3:8: „Hľa, dal som pred tebou otvorené dvere, a nikto ich nemôže zavrieť…“

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník September 1972

Izaiáš 54:14–15, 17: „Budeš pevne postavená na spravodlivosti a budeš ďaleko od útisku, lebo sa nebudeš báť, a od strachu, lebo sa nepriblíži k tebe. Hľa, keby sa predsa niekto srotil proti tebe, nebude to odo Mňa. Ktože sa srotí proti tebe? Padne pre teba. …Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Pánových a ich spravodlivosť odo Mňa, hovorí Pán.“

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Marec 1972

Zachariáša 8:9: „Takto hovorí Pán Zástupov: Nech sa posilnia vaše ruky, vy, ktorí počujete v týchto dňoch tieto slová z úst prorokov…“

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník December 1971

Ezechiel 12:28: „Preto im povedz: Takto hovorí Boh, Pán: Nepretiahne sa viacej niktoré z mojich slov; slovo, ktoré budem hovoriť, sa aj vykoná, hovorí Boh, Pán.“

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Obežník Jún 1971

Žalm 89:8: „Bôh je náramne mocný v zhromaždení svätých a nádherný pri všetkých, ktorí sú vôkol neho.“

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor

Lettre circulaire – Octobre 1966 – Juin 1968 – La Parole de Dieu demeure Eternellement

Ecclésiaste 3.14-15: “J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours: on ne peut rien y ajou- ter, ni rien en retrancher; et Dieu agit ainsi, afin qu’on le craigne. Ce qui est, a été autrefois; ce qui sera, a déjà été Dieu fera reparaître le passé qui a fui”

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Videozusammenfassung Dezember 2018 NEW !!!

1Thes 3:13:c„Ja, Er mache eure Herzen fest, damit sie vor unse- rem Gott und Vater tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser HERR Jesus mit allen Seinen Heiligen kommt!“

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Traktáty

Manželství prastarý problém – výklad z biblického hlediska

Ve Starém zákoně zvolil Bůh přirozený lid, jemuž zaslíbil a dal přirozenou zemi. V Novém zákoně není Jeho království z tohoto světa. Je to království Boží; ale dokud jsme na zemi, platí také nám nařízení Boží pro pozemský život. Nyní se již nemůžeme ptát jeden druhého: „Co tomu říkáš? Jaký máš na to názor?“, nyní začíná soud v domě Božím skrze Boží vykonávání soudní pravomoci. Proto se máme ptát vždycky takto:Jak tu věc vidí Bůh? Co On tomu říká?

česky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Sobota - přikázání pro všechny?

Po dokonání stvořitelského díla Bůh sedmého dne odpočíval. „I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, které byl stvořil, aby učiněno bylo.“ (1.Moj.2:3). Přes důraz, který byl na sedmý den kladen, uplynulo asi dva tisíce let od Adama přes Enocha, Noé, Abrahama až k vydání Zákona, během nichž o sobotě nebyla ani zmínka.

česky Číst Stáhnout PDF soubor
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst Stáhnout PDF soubor

Путь к Богу NEW !!!

Никакая тема не волнует так ум и не разделяет так быстро дух, как тема о Боге. Всякий рождённый человек «входит» в определённое мировоззрение, и большинство людей остаются в нём до конца своей жизни, не стараясь узнать правду. Общепринято жить согласно унаследованных традиций. Даже те люди, которые выполняют свои религиозные обязанности, в сущности хотят, чтобы их оставили в покое относительно темы о Боге. Причина этого развития находится не только в самой религии. От рождения и до смерти «снабдили» людей благочестивыми ритуалами и церемониями (обрядами); многие никогда не слышали чистую божественную весть спасения и не нашли внутренний мир.

rusky Číst
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
portugalsky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
armensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Malagasy Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor
Knihy

Bible – nejčtenější kniha na Zemi NEW !!!

Jediná kniha, která se právem nazývá Svatým Písmem a Božím Slovem, je Bible. V ní budeme společně zkoumat některá témata. Jen ona nás o všem informuje od samého počátku – od vzniku nebe a země – až do konce času a o tom, co bude dále.

slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB iBooks
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB iBooks
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor Audio MP3
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
česky Číst Stáhnout PDF soubor
italsky Číst Stáhnout PDF soubor
polsky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
rusky Číst Stáhnout PDF soubor
Swahili Číst Audio MP3
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor
Ukrainian Číst Stáhnout PDF soubor
portugalsky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
maďarsky Číst Stáhnout PDF soubor
Dutch Číst Stáhnout PDF soubor
Malagasy Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Kristus a Jeho Cirkev v proroctve NEW !!!

Účelom tejto brožúry je sústrediť vašu pozornosť na Krista a Jeho Cirkev v prorockom Slove Písma. Od začiatku času Boží muži zaznamenávali sväté skutky Všemohúceho. Vydávali svedectvo o tom, čo videli, počuli a zažili. Takíto svedkovia boli v Starom i Novom zákone. Stále žijeme v dňoch Biblie a stále máme prístup k veciam, ktoré Pán koná. Boh nie je mŕtvy, ako sa niektorí domnievajú. Prosím, čítajte túto brožúru pod modlitbou. Nech vám jej obsah pomôže lepšie porozumieť celému plánu spásy, aby ste milovali Pána Ježiša Krista viac ako kedykoľvek predtým. Nesúďte podľa toho, čo konajú alebo hovoria ľudia! Buďte si vedomí vážnosti svojho rozhodnutia. Uistite sa, že je správne!

francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Malagasy Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor

Kresťanstvo včera a dnes

Zámerom tejto brožúry je dať čitateľom podnet na premýšľanie. Chceme dosiahnuť, aby každý spozornel a aby sa vnútorne touto témou zaoberal. Mlčaním už kde-kto na seba uvalil vinu – na druhej strane ten, kto hovorí a píše a nedrží sa pritom všeobecnej mienky, vzbudzuje nepríjemnú pozornosť. Nikto však nedokáže vyhovieť všetkým. Dnešná generácia nemôže za to, že bol v minulosti udávaný vždy znova zlý smer. Preto by sa nikto nemal cítiť osobne dotknutý. Ak bude v tejto brožúre odhaľovaný chybný vývoj v cirkevných dejinách, tak nie zo záľuby ku kritike, ale z lásky k pravde. Každý by mal počas čítania vidieť dobre mienený úmysel a ruku natiahnutú ku pomoci.

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
armensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor
Malagasy Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Výzva kresťanskej teológii

Obsah této brožury je adresován zejména také všem theologickým fakultám; na nich spočívá největší odpovědnost za vzdělání a duchovní vedení lidstva. Všichni se spoléhají nejprve na to, co se učili a co jim bylo řečeno. V žádném případě není mým úmyslem zlehčovat učení a zvyklosti, které jsou nějakému náboženskému společenství drahé a cenné. Ovšem dochází-li při konfrontaci se Slovem Božím k rozporu, objevíme-li nesoulad, pak nemůžeme dát za pravdu lidské instituci, ale Bohu. Ale děje se tak s nezbytným respektem před důstojností každého člověka, která je nedotknutelná, právě tak, jako to, čemu kdo věří. Ovšemže Boží důstojnost převyšuje lidskou a Jeho Slovo má přednost před každým lidským slovem.

nemecky Číst
česky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
srbo-chorvatsky Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst Stáhnout PDF soubor
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor

Global-Information - Aufklärung von oben

„Ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist Du, o Gott.“ (Ps. 90, 2b) „Das Wort unseres Gottes bleibt ewig bestehen.“ (Jes. 40, 8) „Dies ist aber das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist.“ (1. Petr. 1, 25)

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
rusky Číst Stáhnout PDF soubor
italsky Číst Stáhnout PDF soubor

Na počátku bylo Slovo - ne výklad

Co se týče posuzování a správného rozhodování o všech biblických záležitostech – ať učení nebo praxe – , o nichž se vedou diskuse, Bůh již ve Svém Slově rozhodl, co platí. V tomto pojednání je proto užito jen to neúplatné, nepomíjející Slovo Boží, tak jak je napsáno v Bibli, které také bude v „posledním dni“ při „konečném soudu“, užito k definitivnímu rozsudku. Tak jako u vyšetřujícího soudu bude nyní vznesena obžaloba a dáno varování před Božím soudem.

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
srbo-chorvatsky Číst Stáhnout PDF soubor
portugalsky Číst Stáhnout PDF soubor
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor

Je psáno…

Biblický výklad
Největší poklad, který můžeme držet ve svých rukou, je psané Slovo Boží, neboť nebe i země pominou, avšak Slovo Boží zůstává na věky. Bůh nám v něm zjevil Svůj úplný plán s lidstvem. Nejdříve obdrželi mluvené Slovo proroci a ono bylo sepsáno. Později použil Pán apoštoly, kteří nám zanechali Jeho svědectví. Tak nám obojí zůstalo zachováno. Starý i Nový zákon. Ve Starém zákoně najdeme předobrazy, odkazy a zaslíbení, v Novém uchvacující zprávu o tom, jak se všechna příslušná místa Písma přesně až do písmene naplnila.

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor

L’ACCUSA

La Germania e l’Olocausto Il capitolo più oscuro nella storia Tedesca Lo scopo della Seconda Guerra Mondiale Israele nella Profezia Biblica

italsky Číst Stáhnout PDF soubor

Manželství prastarý problém – výklad z biblického hlediska

Ve Starém zákoně zvolil Bůh přirozený lid, jemuž zaslíbil a dal přirozenou zemi. V Novém zákoně není Jeho království z tohoto světa. Je to království Boží; ale dokud jsme na zemi, platí také nám nařízení Boží pro pozemský život. Nyní se již nemůžeme ptát jeden druhého: „Co tomu říkáš? Jaký máš na to názor?“, nyní začíná soud v domě Božím skrze Boží vykonávání soudní pravomoci. Proto se máme ptát vždycky takto:Jak tu věc vidí Bůh? Co On tomu říká?

česky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

People ask questions, God answers by His Word

In this exposition we are dealing with life and death. In the Word is life, in the interpretation there is death. Every interpretation is a snare that the enemy places around the neck of the people. He does not always tighten the noose right away, but nevertheless keeps these people captive and enslaves them unto his will, as the aforementioned Scripture clearly states.

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
italsky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor

Boh a Jeho plán s ľudstvom

Židovské, kresťanské a islamské náboženstvá sú označované ako monoteistické, to znamená, že veria v existenciu len jedného Boha. Napriek tomu dospeli k celkom rozdielnym poznaniam Boha a ich učenia a očakávania stoja v ostrom protiklade voči sebe. Ako mohlo dôjsť k tomuto rozdielnemu vývoju, hoci východiskový bod má byť rovnaký? Nevyjadril sa Boh dosť jasne? Nepoznali Židia, ako nositelia Jeho svedectva, Jeho zjavenie samého Seba? Pochopili to kresťania zle a moslimovia to dokonca zavrhli? Boh zložil o Sebe všeobsiahle svedectvo. Musíme však jasne rozlišovať Jeho vlastné svedectvo obsiahnuté v Jeho Slove, ktoré nám bolo sprostredkované v dokonalom súlade skrze všetkých Jeho prorokov, od toho, čo s ním urobili zákonníci a učení Písma. Pre skutočne veriacich má cenu len to, čo povedal Boh vo Svojom Slove. To, čo o Ňom a Jeho Slove povedali ľudia, nie je podstatné a v skutočnosti splodilo len rôzne náboženstvá a denominácie. Pán sa nám však chce predstaviť taký, aký naozaj je, a nie taký, akého by sme si my vytvorili.

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
srbo-chorvatsky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor

Velká tragédie a Boží plán spásy vo svetle "Zvesti konečného času"

V tomto pojednání se jedná o důležité informace týkající se nebes a Země. Lidé se vždycky zamýšleli nad tím, jaký cíl je jim vymezen. Doufáme, že tímto pojednáním nebude objasněno jen zákulisí velké tragédie, která ještě není za námi, ale že se nám také podaří ukázat řešení prastarého problému, a poslouží nám jako ukazatel cesty.

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst
srbo-chorvatsky Číst Stáhnout PDF soubor
armensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB

Návrat Krista

Jeho různé příchody a události s nimi související

anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Malagasy Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor

Tradiční křesťanství

V naší době není jednoduché mluvit s lidmi o Bohu a o víře. Jedni to považují za něco přežitého a úplně zastaralého, jiní hledají to božské v sobě a v přírodě, další zase existenci Boha popírají. A pak jsou ještě takoví, kteří hovoří jen o vyšší moci. Ale v případě katastrof se i ti, kteří o sobě tvrdí, že nevěří, ptají: „Proč Bůh dopouští to a ono?"

česky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
Farsi Číst Stáhnout PDF soubor

William Branham - Bohom poslaný prorok NEW !!!

Bohem poslaní muži byli ve všech dobách na zemi legitimováni z nebe. V prvotním křesťanství pokračovala Kristem započatá služ- ba po zmrtvýchvstání Vykupitele ve vykoupených. Od vylití Ducha Svatého v letničním dni bylo apoštolské zvěstování provázeno a po- tvrzováno spolupůsobením Pána. Prvotní křesťanská církev je pro celou dobu milosti v každém směru platným vzorem.

nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
bulharsky Číst Stáhnout PDF soubor

Zjevení, kniha se sedmi pečetěmi?

V tomto pojednání budeme probírat hlavně časový plán novozákonní Církve a užívat pasáže Písma svatého, které dávají vyjasnění o průběhu časového rozdělení. Těžiště přitom spočívá na poslední knize Bible zvané »Zjevení« (Apokalypsa). Prorocké slovo obsahuje symboly, které jsou opravdu těžko srozumitelné. Mnozí badatelé Bible a učitelé ho proto úplně odložili stranou. Jiní k tomu zase vyjádřili své vlastní myšlenky. Až dosud neexistovala skutečně aktuální, objasňující, vyvážená literatura, která by odpovídala nejnovějšímu stavu rychlého vývoje.

česky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
Farsi Číst Stáhnout PDF soubor
portugalsky Číst Stáhnout PDF soubor

Křest, Večeře Páně a mytí nohou

Křest a večeře jsou biblická ustanovení, která jsou praktikována ve většině křesťanských církví a svobodných církví, i když různým způsobem. Prvokřesťanský originál se v průběhu křesťanských dějin ztratil. Církevní učitelé a reformátoři sice mocně bojovali s týmž Slovem, pro totéž Slovo, o témž Slovu, nepodařilo se jim však navrátit se k jednotnému zvěstování a praxi prvotního křesťanství.

rusky Číst
francouzky Číst Stáhnout PDF soubor
česky Číst Stáhnout PDF soubor
armensky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
nemecky Číst Stáhnout PDF soubor
Malagasy Číst Stáhnout PDF soubor EPUB
Afrikaans Číst Stáhnout PDF soubor
Propisy kázání
Ewald Frank

OS DEZ MANDAMENTOS NEW !!!

Entrevista feita na Checoslováquia em 1996

portugalsky Číst Stáhnout PDF soubor
slovensky Číst Stáhnout PDF soubor

Prepis rozhlasového kázania 4. 7. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst
nemecky Číst

Prepis rozhlasového kázania 11. 7. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 18. 7. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 22. 7. 1976 /A

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 22. 7. 1976 /B

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 5. 9. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 19. 9. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 3. 10. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 10. 10. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 17. 10. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 24. 10. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Prepis rozhlasového kázania 31. 10. 1976

V 70-tych rokoch mal brat Frank príležitosť pravidelne vysielať na rádiu Luxemburg a tak šíriť drahé Slovo Božie do celej Európy. V prepisoch týchto kázaní nachádzame vzácne pravdy Božie, ktoré sú platné dnes, práve tak ako vtedy. Pri ich čítaní vám prajeme bohaté Božie požehnanie.

slovensky Číst

Bibliai, Profetikus és Apostoli Szolgálat 1

Apostolic Prophetic Bible Ministry 1

maďarsky Číst

Brazzaville (Congo R.D.) Domenica 8 Luglio 2007

Brazzaville (Congo R.D.) Domenica 8 Luglio 2007

italsky Číst

Brazzaville (Congo R.D.) - Domenica 8 Luglio 2007

Brazzaville (Congo R.D.) - Domenica 8 Luglio 2007

italsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Zürich 26 august 2007, ora 14.00

Predica de la Zürich 26 august 2007, ora 14.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Riassunto Riunioni Krefeld - Settembre 2007

Riassunto Riunioni Krefeld - Settembre 2007

italsky Číst Stáhnout PDF soubor

Domenica 15 Luglio 2007, 15:00, Kigali, Ruanda

Domenica 15 Luglio 2007, 15:00, Kigali, Ruanda

italsky Číst Stáhnout PDF soubor

Sibiu 19.8. 2007 11:00

Sibiu 19.8. 2007 11:00

italsky Číst Stáhnout PDF soubor

Riassunto Luglio 2007

Riassunto Luglio 2007

italsky Číst
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor
anglicky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld Duminică, 3 iunie 2007, 10.00

Predica de la Krefeld Duminică, 3 iunie 2007, 10.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld Sâmbătă, 2 iunie 2007, ora 19.30

Predica de la Krefeld Sâmbătă, 2 iunie 2007, ora 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld Duminică, 6 mai 2007, 10.00

Predica de la Krefeld Duminică, 6 mai 2007, 10.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld, 5 mai 2007, ora 19.30

Predica de la Krefeld, 5 mai 2007, ora 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld, 31 martie 2007, ora 19.30

Predica de la Krefeld, 31 martie 2007, ora 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld, Duminica, 01 aprilie 2007, 10.00

Predica de la Krefeld, Duminica, 01 aprilie 2007, 10.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld Sâmbătă, 3 martie 2007, ora 19.30

Predica de la Krefeld Sâmbătă, 3 martie 2007, ora 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld Duminică, 04 martie 2007, 10.00

Predica de la Krefeld Duminică, 04 martie 2007, 10.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld Duminică, 4 februarie 2007, 10.00

Predica de la Krefeld Duminică, 4 februarie 2007, 10.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld 3 februarie 2007, ora 19.30

Predica de la Krefeld 3 februarie 2007, ora 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 02 decembrie 2006, 19.30

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 02 decembrie 2006, 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Duminică, 03 decembrie 2006, 10.00

Predica de la Krefeld - Duminică, 03 decembrie 2006, 10.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

RIASSUNTO RIUNIONI KREFELD - Novembre 2006

RIASSUNTO RIUNIONI KREFELD - Novembre 2006

anglicky Číst
italsky Číst

RIASSUNTO RIUNIONI KREFELD - Dicembre 2006

RIASSUNTO RIUNIONI KREFELD - Dicembre 2006

anglicky Číst
italsky Číst
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

RIUNIONE KREFELD - Sabato 6 Gennaio 2007

RIUNIONE KREFELD - Sabato 6 Gennaio 2007

italsky Číst
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

RIUNIONE KREFELD - Domenica 7 Gennaio 2007

RIUNIONE KREFELD - Domenica 7 Gennaio 2007

italsky Číst
rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld Duminica, 1 octombrie 2006, 10.00

Predica de la Krefeld Duminica, 1 octombrie 2006, 10.00

rumunsky Číst
italsky Číst

Predica de la Krefeld - Duminica, 06 august 2006, 10.00

Predica de la Krefeld - Duminica, 06 august 2006, 10.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 05 august 2006, 19.30

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 05 august 2006, 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 05 august 2006, 19.30

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 05 august 2006, 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Sibiu - Duminică, 15 aprilie 2006, 15.00

Predica de la Sibiu - Duminică, 15 aprilie 2006, 15.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Duminică, 02 iulie 2006, 10.00

Predica de la Krefeld - Duminică, 02 iulie 2006, 10.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 01 iulie 2006, 19.30

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 01 iulie 2006, 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Duminică, 04 iunie 2006, 10.00

Predica de la Krefeld - Duminică, 04 iunie 2006, 10.00

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 03 iunie 2006, 19.30

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 03 iunie 2006, 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 06 mai 2006, 19.30

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 06 mai 2006, 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld, 04 februarie 2006, 19.30

Predica de la Krefeld, 04 februarie 2006, 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

Predica de la Krefeld - Sâmbătă, 05 noiembrie 2005, 19.30

Predica de la Krefeld Sâmbătă, 05 noiembrie 2005, 19.30

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor

The Apostolic Prophetic Bible Ministry - TV series - No.34

Text transcript from tv sermon

anglicky Číst
William Branham

Lăsaţi presiunea afară!

Isaia 32,1-2: ,,Atunci împăratul va împărăţi cu dreptate, şi voievozii vor cârmui cu nepărtinire. Fiecare va fi un adăpost împotriva vântului, şi ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete.”

rumunsky Číst Stáhnout PDF soubor