Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

2018-12 - Urdu-speaking countries New Year's Message

Ewald Frank

Język: angielski

Sermons support text