Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

2018-12 - Urdu-speaking countries New Year's Message

Ewald Frank

Jazyk: anglicky

Korektní přehrávání audia a videa vyžaduje nainstalovaný Přehrávač Flash.