Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

2018-12 - Urdu-speaking countries Christmas Message

Ewald Frank

Език: Английски

Sermons support text