Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Sumar video martie 2013 / Ewald Frank
Preiubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urmă adunări puternice şi binecuvântate, pe care ni le-a dat Domnul în acest sfârşit de săptămână care a trecut. Noi am împărtăşit Cuvântul scump şi sfânt al lui Dumnezeu, cu peste 900 de persoane adunate din întreaga Europă şi de peste ocean, aici,  la Centrul de Misiune. Oamenii vin să audă Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru prima dată ni s-au alăturat online peste o mie de persoane de pe întregul pământ; mai precis, 1.161 de conectări, inclusiv adunări cu peste o mie de persoane. 

Astfel, suntem recunoscători Domnului când primim e-mailurile din China, Japonia, de pretutindeni; aceasta arată că ultimul mesaj ajunge până la marginile pământului. Şi preaiubiţi fraţi şi surori în Hristos, privind la lucrurile care se petrec acum, ne putem referi întotdeauna la ceea ce a spus Domnul nostru – „când veţi vedea toate lucrurile petrecându-se” – noi ştim că revenirea lui Hristos se apropie. 

Privim la Israel şi, de asemenea, din când în când privim spre Vatican. Auzim ştirile despre negocierile cu lumea arabă şi, de asemenea, cu evreii şi în cele din urmă va fi încheiat legământul. Nu putem intra astăzi în aceste detalii, dar vom scrie despre mersul evenimentelor şi vă vom arăta că suntem, indiscutabil, aproape de revenirea Domnului şi Mântuitorului Isus Hristos. Şi după cum i s-a spus fratelui Branham  acum 80 de ani, în 1933, că mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui Hristos, voi ştiţi ce s-a întâmplat în martie 1963 şi aceasta a fost acum 50 de ani, când a avut loc deschiderea celor şapte peceţi. 

Şi prin harul lui Dumnezeu, eu, fratele Frank, care locuiesc în Germania, l-am cunoscut pe fratele Branham timp de zece ani, am fost în adunările lui din Germania, din SUA, am urmărit cu atenţie slujba lui şi am fost la zi cu lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în timpul nostru. 

Şi apoi, desigur, după ce slujitorul şi profetul lui Dumnezeu a fost luat în slavă, eu am fost rânduit de către Dumnezeul Atotputernic să duc mesajul, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, restituirea, să împărtăşesc până la marginile pământului tot ce a făcut Dumnezeu prin slujba fratelui Branham. Apoi, desigur, înţelegem de asemenea că – şi eu nu critic, ci o spun cu o inimă zdrobită – mai întâi a fost semănat adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu şi apoi vrăjmaşul a venit în urmă şi şi-a semănat tâlcuirile sale. Dar înţelegem că acest lucru s-a petrecut de fiecare dată, inclusiv în timpul nostru. Dar de aceea trebuie să ne asigurăm, să fim absolut siguri că, ceea ce învăţăm şi predicăm noi se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu. 

Vă dau numai unul sau două exemple ca să înţelegeţi ce am eu de spus: dacă Biblia vorbeşte la singular despre „taina”, atunci trebuie s-o spuneţi la singular. Dacă, de exemplu, fratele Branham se referă la Apocalipsa 10 de 69 de ori şi apoi, cu referire al slujba lui, de fiecare dată vorbeşte numai despre „taine” – pentru că el a fost trimisul pentru ultima epocă a Bisericii prin a cărui slujbă toate tainele de la Geneza  - ce s-a petrecut în grădina Eden – toate aceste taine i-au fost arătate şi el a trebuit să le descopere [celorlalţi]. Astfel, el a vorbit despre taine. Dacă citiţi în Romani, ultimul capitol, vers. 24-26, apostolul Pavel vorbeşte la singular despre taina care a fost descoperită acum. Apoi pătrundeţi în acest subiect despre taina care a fost ascunsă de-a lungul veacurilor, dar acum a fost descoperită acestui om al lui Dumnezeu. La fel citiţi în Efeseni 1.9: „căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale”. Apoi citiţi în Apocalipsa 10 şi foarte repede am putea să găsim multe versete care vorbesc despre această taină. Apocalipsa 10.7: „Dar în zilele glasului celui de-al şaptelea înger, când el va începe să sune, taina (nu tainele)... taina lui Dumnezeu se va sfârşi, după cum a descoperit şi a vestit El slujitorilor Săi, profeţi” [traducerea KJV]. 

Preaiubiţi fraţi, în mod deosebit voi, fraţii care slujesc cu Cuvântul, Dumnezeu să vă dea harul să respectaţi Cuvântul Său şi să recunoaşteţi şi să-I cereţi să vi-l descopere, să-l respectaţi când spune „tainele”, aşa cum a spus Domnul nostru: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu”. Şi sunt exact 40 de pilde principale despre Împărăţia lui Dumnezeu şi pretutindeni este o taină ascunsă. Dar când este vorba despre Apocalipsa 10:7, la singular, despre taina lui Dumnezeu, Cine este taina lui Dumnezeu? Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru este taina lui Dumnezeu descoperită. Aleluia! Laudă Celui Atotputernic! 

Astfel, fratele Branham a avut o slujbă cu un dublu aspect, în privinţa aceasta: mai întâi să descopere toate tainele de la Geneza la Apocalipsa 22 şi apoi să descopere taina lui Dumnezeu în Hristos, ca să ne arate Cine este în realitate Domnul Dumnezeu şi cum S-a descoperit El în trup: Emanuel – Dumnezeu cu noi. 

Preaiubiţilor, sunt atât de recunoscător  Domnului pentru acest privilegiu de a-L cunoaşte personal pe Domnul meu, de a fi înţeles să las „tainele” la locul lor, de a lăsa „taina” la singular, la locul ei, de a aşeza slujba fratelui Branham în Cuvântul lui Dumnezeu, ca profetul promis pentru timpul nostru şi de a aşeza totul în legătura corectă, conform Vechiului şi Noului Testament. 

Preaiubiţi fraţi şi surori, revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape. Iată, Mirele vine, ieşiţi-I în întâmpinare... foarte curând. Şi acesta ar putea fi anul – nimeni nu cunoaşte ziua sau ceasul – dar daţi-mi voie să o spun din nou, aşa cum a afirmat-o Domnul nostru de trei ori: când veţi vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, atunci ştiţi că vremea este aproape, priviţi în sus căci răscumpărarea voastră se apropie. 

Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic, adevărata descoperire să vă fie dăruită în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.