Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Other Countries

ВТОРИ ПЕРИОД НА ЦЪРКВАТА СМИРНА / William Branham

Լեզու: bulgarian

Այլ լեզուներ