Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Inne kraje

Rezumat video iunie 2009 / Ewald Frank

Język: rumuński

Inne języki
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul internaţional de misiune din Krefeld, Germania. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Avem în urmă un sfârşit de săptămână minunat pe care ni l-a dăruit Domnul. Au fost fraţi şi surori din întreaga Europă şi din ţări de peste Ocean. Este minunat să cunoşti că Dumnezeu îşi adună poporul ca să asculte Cuvântul Său şi să urmeze tot ce spune Scriptura.

Pentru noi este foarte important să subliniem faptul că Cuvântul este Mesajul şi Mesajul este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem două lucruri. Slujba lui Pavel, Petru sau a oricărui om al lui Dumnezeu, fiecare slujbă din Noul Testament a fost în concordanţă cu Vechiul Testament. Ioan Botezătorul a fost un profet promis dacă cercetaţi Scripturile, în Noul Testament s-a făcut deseori referire la ceea ce a spus Dumnezeu în Vechiul Testament. Tot aşa slujba lui William Branham nu a fost ceva contrar sau adiţional Cuvântului lui Dumnezeu ci s-a găsit în Cuvântul lui Dumnezeu, în completă concordanţă cu Vechiul şi Noul Testament, cu ceea ce a făcut Domnul în zilele lui Avraam, conform Geneza 18 când l-a vizitat pe robul şi profetul Său, promiţând că Sara va avea un fiu. Domnul îi vorbea lui Avraam şi era cu spatele către cortul în care se afla Sara şi a întrebat de ce a râs Sara. Ea nu a făcut-o cu glas tare, ci a râs în inima ei, însă Domnul i-a descoperit lui Avraam gândul inimii ei. Prieteni, aceeaşi slujbă s-a repetat în zilele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Natanael şi Filip - unul l-a adus pe celălalt la Domnul, apoi Domnul nostru a spus, în Ioan 1, „ Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin ” . În Noul Testament şi mai ales în cele patru evanghelii citim despre slujba Fiului Omului, ca Profet. El trebuia să fie profet pentru că Scriptura spusese „ Un profet ca mine va ridica Dumnezeu din mijlocul fraţilor tăi ” . Puteţi citi în Ioan 4, în alte locuri care relatează despre această slujbă deosebită a Domnului, când El avea vedenii - Ioan 5.19-20: „ Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.

Tot aşa fratele nostru iubit Branham vedea într-o vedenie ceea ce era pe cale să lucreze Dumnezeu. Când se ruga pentru o persoană, Domnul îi arăta în vedenie locul din care provine persoana respectivă, boala, împrejurări din viaţă Totuşi, prieteni, Isus Hristos este Isus Hristos, Domnul slavei, Cel care a păşit în Eden, care a vorbit tuturor profeţilor, care s-a descoperit în trup - EMANUEL: DUMNEZEU CU NOI. William Branham a avut un tată pământesc, o mamă naturală. Nu-l blasfemiaţi pe Dumnezeu făcând dintr-un om folosit şi binecuvântat de Dumnezeu într-un mod foarte deosebit, în timpul nostru - Isus Hristos. Acest lucru ar fi de neiertat. Vă rog să mă ascultaţi. Cei ce fac din William Branham descoperirea directă a lui Isus Hristos în vremea noastră sunt înşelaţi, amarnic de înşelaţi de către un duh rău. Duhul adevărului va descoperi Cuvântul adevărului.

Deci, dragi prieteni, mai multe versete au vorbit inimilor noastre în aceste ultime adunări în care au fost strânşi poate peste 800 de oameni ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Aş dori să amintesc 1 Ioan 4.4, 6. „ Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu ” . Un cuvânt atât de puternic, de adânc „ Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu ” . Dumnezeu are copii. Copiii sunt născuţi, sunt zămisliţi. După învierea Sa, Domnul nostru a spus: „ Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru ” - Ioan 20.17. Aici ni se spune „ Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu ” . Apoi în v. 6, omul lui Dumnezeu spune referindu-se la sine şi la apostolii care predicau Cuvântul lui Dumnezeu dintr-o trimitere directă: „ Noi însă suntem din Dumnezeu ” . „ Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu ” şi „ Noi însă suntem din Dumnezeu ” . Noi suntem născuţi din nou prin Duhul Sfânt. Acelaşi Duh Sfânt care a umbrit-o pe Maria a venit peste Biserica nou testamentară în ziua Cincizecimii şi acolo a avut loc începutul - născuţi din nou prin sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt.

Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă ” . Hopa, ce afirmaţie! „ Cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă ” . Trebuie să trag aer în piept, când văd ce scrie aici. „ Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu ” , apoi „ Noi (cei care vă slujim cu Cuvântul lui Dumnezeu, care suntem chemaţi şi puşi în Trupul lui Hristos în mod divin, pentru slujbă) suntem din Dumnezeu ” . Şi „ cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă ” . Puteţi citi mai departe. Să trecem la concluzie: în Ioan 8.47 citim „ Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu ” . Trebuie să spunem amin la aceasta. Eşti tu din Dumnezeu? Eşti tu gata să asculţi cuvintele lui Dumnezeu? Eşti tu cu adevărat născut din Dumnezeu prin acelaşi Duh Sfânt?

Iubiţii mei fraţi şi surori, revenirea lui Hristos este atât de aproape. Nu ne putem juca cu timpul sau cu harul. Trebuie să ne supunem lui Dumnezeu, să avem propriile trăiri cu Cel Atotputernic, şi să ne aliniem cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Dragilor, spunem din nou cu inimi mulţumitoare: Dumnezeu binecuvântează pe tot pământul aducându-Şi poporul înapoi la Cuvântul Său. Toate tâlcuirile din Mesaj care au început în iulie 1969 şi au continuat până de curând, vor avea un sfârşit, dar Cuvântul lui Dumnezeu în Mireasa lui Hristos va rămâne în veci. Dacă sunteţi din Dumnezeu, dacă suntem din Dumnezeu, veţi asculta cuvintele lui Dumnezeu, le veţi crede, şi vă vor fi descoperite prin Duhul Sfânt.

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Fiţi binecuvântaţi în Numele sfânt al lui Isus. Amin.