Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Internet radio in english language

Kliknite sem, ak potrebujete informácie o vysielaní v slovenčine

Listen to internet radio here: http://www.sentinelwaves.net, or in software player iTunes (download hier), Winamp and similar.

PROGRAM